Cần Thuê Mặt Bằng Bán Lẻ   Cây Xăng


Cần thuê đát trống làm cây xăng (1)
Cần tìm thuê 10,000m2 Quận 9, làm trạm đăng kiểm xe container (1)