Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi và thu thập dữ liệu khi bạn tham gia diễn đàn bằng cách đọc, viết và đánh giá nội dung được chia sẻ ở đây.

Khi đăng ký trên trang của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập tên và địa chỉ e-mail của bạn. Bạn có thể, tuy nhiên, hãy truy cập vào trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký. Địa chỉ e-mail của bạn sẽ được xác minh bằng một email có chứa một liên kết duy nhất. Nếu liên kết đó được truy cập, chúng tôi biết rằng bạn kiểm soát địa chỉ e-mail.

Khi đăng ký và đăng, chúng tôi ghi lại địa chỉ IP mà bài đăng đó đã đăng. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ nhật ký máy chủ bao gồm địa chỉ IP của mọi yêu cầu cho máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?
Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

Để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn - thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.
Để cải tiến trang web của chúng tôi - chúng tôi liên tục cố gắng cải tiến các trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
Để cải thiện dịch vụ khách hàng - thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
Để gửi email định kỳ - Các địa chỉ email mà bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn các thông tin, thông báo mà bạn yêu cầu về thay đổi chủ đề hoặc phản ứng với tên người dùng của bạn, trả lời các câu hỏi, và / hoặc yêu cầu hoặc câu hỏi khác.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?
Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách lưu giữ dữ liệu của bạn là gì?
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để:

Giữ nhật ký máy chủ chứa địa chỉ IP của tất cả các yêu cầu cho máy chủ này không quá 90 ngày.
Giữ các địa chỉ IP liên kết với người dùng đã đăng ký và các bài viết của họ không quá 5 năm.

Chúng tôi sử dụng cookie?
Vâng. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển vào ổ cứng của máy tính thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép). Các cookie này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn, và nếu bạn có một tài khoản đã đăng ký, hãy liên kết nó với tài khoản đã đăng ký của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu các sở thích của bạn cho các lần truy cập trong tương lai và tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin được thu thập thay mặt chúng tôi, ngoại trừ để giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?
Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho các bên bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Liên kết bên thứ ba
Đôi khi, theo ý của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang của chúng tôi. Các trang web bên thứ ba này có chính sách riêng tư riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nội dung về nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

Tuân thủ Tuân thủ Đạo luật Tuân thủ Bảo mật của Trẻ em Trực tuyến
Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng tới những người từ 13 tuổi trở lên. Nếu máy chủ này ở Mỹ, và bạn dưới 13 tuổi, theo yêu cầu của COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng), đừng sử dụng trang này.

Chính sách bảo mật trực tuyến
Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải thông tin thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trang web của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Tài liệu này là CC-BY-SA. Nó được cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 5 năm 2013.