Cần thuê đát trống làm cây xăng

Cần thuê đất trống trục đường lớn, liên quận làm cây xăng