Cần thuê nhà làm nhà hàng xưa và nay

Cần thuê nhà làm nhà hàng xưa và nay
0

(vivian) #1

0907505555
Giá cho phép 20 triệu
Cần trả mặt bằng ở Nguyễn Trọng Tuyển 308