Cần thuê nhà làm nhà hàng

Cần thuê nhà mặt tiền làm nhà hàng.