Cần thuê nhà mặt tiền làm nhà thuốc

Cần thuê nhà mặt tiền tại TPHCM mở nhà thuốc.