Cần thuê phòng trọ ở Quận 1

Cần thuê phòng trọ ở Quận 1
Cho thuê phòng trọ ở Quận 1

Mình có phòng cho thuê.
Bạn cần cho mấy người ở?
Giá tầm bao nhiêu?